kaušti

kaušti
3 kaũšti, -ia, -ė, káušti 1. tr. gerti su kaušu (degtinę, svaigiuosius gėrimus): Senis kaũšia su kaušu, kol įkaušia, t. y. geria arielką J. Gera arielka kaũšti, kai kišeniuj pinigų davaliai yra Ds. Mes neatsisakom nuo degtinės, o alutį ir labai kaušiame . 2. tr. Kos35 valgyti: Vaikas košę kaũšia Skr. Káuškim, kol dar viskas ant stalo tebėra Vdžg. Káuša lyg tris dienas nepaėdęs Kltn. Dabar tik kaũškiat, juk matyti, kad išalkę esat Grdm. Kaũšk iš viso puodo Žž. 3. tr. Kv kabinti, skobti, ruopti: Akmenyje duobę kaũšė Sr. 4. tr. semti, kabinti: Žiūriu – kad kaũšia, kad kaũšia miltus iš maišo Gl. Kaũšma torpes visą savaitę, kol išputriosma visai žiemai Varn.kasti, versti: Užsilipa ir kaũšia žemes nuo aukšto Jrb.glemžti, kaupti: Kas kauša pri savęs, tas yra savanaudis Kal. Kaũšė piningus sau ir vaikams Rt. 5. tr. vogti, kniaukti, džiauti: Girdėjom, kad jis kaũšia Alk. 6. intr. mušti, duoti, rėžti: Kaũšu par nagus, ir nagai nulėks! Vvr. \ kaušti; įkaušti; iškaušti; nukaušti; pakaušti; prakaušti; prikaušti; sukaušti; užkaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kaušti — kaũšti vksm. Gėrõvai vis labiaũ kaũšo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaušti — 1 kaũšti, ia, ė intr. juok. eiti, kaušinti: Nu, kaũšme jau namo Bsg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaušti — 2 kaũšti, ta, o intr.; Kos45 gerti svaigiuosius gėrimus, girtam darytis, įsigerti, svaigti nuo degtinės ar kitų svaigiųjų gėrimų: Susirinko ir kaũšta per visą dieną tie tinginiai Šl. Girtuoklis žvejys kaušo smuklėje TDrVI123. Sėskit, vyručiai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaustinė — kaustìnė sf. (2) ret. indas užtrinui grūsti; užtrinkulis; plg. kaustė 1: Kaustìnė[je] grūdę užtriną End …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Steve Munsey — Infobox Person name = Dr. Steve K. Munsey image size = 250px caption = birth name = Steve K. Munsey birth date = bda|1953|6|28 birth place = U.S. occupation = Pastor, Author,Televangelist, Missionary, Author, Inspirational Speaker Director,… …   Wikipedia

  • Каушта — Деревня Каушта Страна РоссияРоссия …   Википедия

  • apkaušti — 2 apkaũšti intr. 1. apsvaigti nuo svaigiųjų gėrimų: Vakar apkaũšo mano vyras, t. y. pasigėrė J. Gėrė, kol išaušo, vilkelis apkaušo LTR(Lnkv). 2. apkvaišti, sukvailėti: Kaušte apkaũšta kartais ir gaspadoriai J.Jabl. Bernas visiškai apkaušęs Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • beizti — beĩzti, ia, ė intr. kaušti, gerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurkštuliuoti — gurkštuliuoti, iuoja, iavo intr. kaušti, linksmėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaušti — 2 iškaũšti 1. intr. įsigerti: Jei katras gerai iškaušęs, tai ir senas pašoka Prng. 2. tr. išgerti: Pusę butelio iškaušo LTR(Pmp). kaušti; apkaušti; įkaušti; iškaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”